Καλώς ήρθατε στον δικτυακό χώρο του ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ.

Ωθούμενοι από την ανάγκη σας για καλύτερη ποιότητα στις ιατρικές και πάρα-ιατρικές παροχές και έχοντας ως αφετηρία την φυσικοθεραπεία δημιουργήσαμε και αναπτύξαμε ενέργειες και θεραπευτικές μεθόδους παλιές και νέες οι οποίες έχουν στόχο την προαγωγή ηενικότερα της υγείας, του αθλητισμού αλλά και του πολιτισμού.

Physiotherapy & more

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ