Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία

Τι είναι η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία

Η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία αφορά την αναγνώριση, αποκατάσταση αλλά και την πρόληψη των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Μυοσκελετικό σύστημα είναι το σύνολο των μυών, των τενόντων, των οστών, των συνδέσμων και όλων των δομών που σχηματίζονται από τη συμμετοχή τους και που συνδράμουν στη στήριξη και στην κίνηση του ανθρώπινου σώματος. Θέτουμε, λοιπόν, ως βραχυπρόθεσμους στόχους την σωστή αξιολόγηση και ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος και φυσικά, την αποκατάσταση, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά και ως μακροπρόθεσμους στόχους την πρόληψη επανατραυματισμού και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Παραδείγματα εφαρμογής της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας:

Παραδείγματα εφαρμογής της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας: Αυχενικό σύνδρομο Συνδρομα υπερχρησης Τενοντίτιδες - Τενοντοπάθειες Συνδεσμικές κακώσεις Οσφυαλγίες Ραχιαλγίες Ριζίτιδα Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Κατάγματα Αρθροπλαστικές Θλάσεις - ρήξεις μυών και τενόντων κ.α.