Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

Τι είναι η Νευρολογική Φυσικοθεραπεία ;

Η νευρολογική φυσικοθεραπεία αφορά την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από παθήσεις ή τραυματικές καταστάσεις του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος. Στόχοι της αποτελούν η ανάκτηση της λειτουργικότητας, η προσαρμογή της κινητικότητας και η επανένταξη του ασθενούς στη ζωή του και στην καθημερινότητά του.

Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

Νευρολογικές παθήσεις αποτελούν οι: 

  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Ημιπληγίες Παραπληγίες
  • Νόσος του πάρκινσον
  • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση