Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μετεγχειρητικής αποκατάστασης και καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας μιας χειρουργικής επέμβασης. Σκοπός μας είναι ο ασθενής να επανέλθει πλήρως στις καθημερινές του δραστηριότητες. Στόχοι μας είναι η μείωση του πόνου, η κινητοποίηση του ασθενή, η αύξηση της κινητικότητας, η μείωση του οιδήματος, η αύξηση της μυϊκής ισχύος και η σταδιακή επανένταξη του ασθενή στην καθημερινότητά του.

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση
Μετεγχειρητική Αποκατάσταση