Θεραπευτική Άσκηση
Θεραπευτική Άσκηση

Τι είναι η Θεραπευτική Άσκηση 

Η εφαρμογή ενός προγράμματος ασκήσεων για τη βελτίωση της κίνησης, της λειτουργικότητας και της αποκατάστασης ενός ασθενούς μπορεί να ονομαστεί θεραπευτική άσκηση. Η θεραπευτική άσκηση απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και εφαρμόζεται από πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές καθώς απαιτεί γνώση ανατομίας, εμβιομηχανικής και παθολογίας του ανθρώπινου σώματος.

Που βοηθάει η Θεραπευτική Άσκηση

Η θεραπευτική άσκηση, σχεδιασμένη από έναν πιστοποιημένο φυσικοθεραπευτή μπορεί να βοηθήσει στην:

Κινητοποίηση των αρθρώσεων
Μείωση δυσκαμψίας
Βελτίωση της ισορροπίας
Βελτίωση της μυϊκής ισχύος
Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
Βελτίωση της μυϊκής συνεργασίας
Βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας
Μείωση του πόνου
Βελτίωση της ψυχολογίας
Αύξηση αυτοπεποίθησης
Πρόληψη πτώσεων
κ.α.